Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy podejmowane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne wykonywane są z priorytetem, z uwzględnieniem oczekiwań klientów. Adwokatka specjalizuje się głównie w zleceniach z obrębu prawa rodzinnego, utrzymując maksymalną dyskrecję oraz życzliwe podejście do interesantów. Przychodząc do adwokat wrocław można spodziewać się, że będzie się potraktowanym priorytetowo. Sprawy o rozwód lub o separację, sprawy o rozdział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy odnoszące się do pozbawienia lub ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, sprawy o kontakty z dziećmi, sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, bądź sprawy o adopcję to często podejmowane zlecenia. Indywidualne ukierunkowanie adwokatki i stuprocentowe zaangażowanie sprawiają, że każdy poczuje się tu doskonale traktowany.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie